بیانیه مجمع فرهنگیان ایران اسلامی شهرستان خمین

  • چهارشنبه, 01 مرداد 1393
  • نوشته شده توسط 
بیانیه مجمع فرهنگیان ایران اسلامی شهرستان خمین
به نام خدا
رژیم صهیونیستی براي فرار از انزوا و جلوگیري از برقراري وحدت فلسطینیان براي 
چندمین بار در سالهاي اخیر و در ماه مبارك رمضان که ماه رحمت خداوندیست، دست به 
جنایتی هولناك زدهو اوراق تاریخ ننگین خود را بیش از گذشته به خون مردم مظلوم غزه 
رنگین ساخته است. انصاف و وجدان انسانی حکم می کند که کلیه دولت هاي عضو 
سازمان ملل بخصوص اعضاء شوراي امنیت و بویژه دولت هاي اسلامی و عربی و نیز تمام 
سازمان هاي سیاسی و مردمی در سرتاسر جهان نسبت به این فجایع بی تفاوت نبوده و با 
موضعی قاطع و یکپارچه این جنیات ظالمانه را محکوم و آن رژیم سفاك را وادار به عقب 
نشینی و پرداخت هزینه سنگین رفتارهاي غیرانسانی خود کند.
بی شک حضور گسترده مسلمنان جهان در روز قدس و اعتراض گسترده به دولتمردان 
ستمکار اسراییل عاملی در ایجاد وحدت هرچه بیشتر مسلمنان بخصوص فلسطینی هاي 
عزیز و حمایت از مردم بی دفاع غزه و تجدید عهد با آرمانهاي خمینی کبیر خواهد بود.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی حوزه شهرستان خمین کشتار بی رحمانه زنان، مردان و 
کودکان مظلوم و بی دفاع غزه را محکوم کرده و از درگاه خداوند جبار خواستار تنبیه 
ظالمان و ستمگران، و جاري شدن عزت و کرامت انسانی در میان همه بنی آدم است. و 
اعلام می دارد همراه و همگام با مردم شریف و همیشه در صحنه خمین در راهپیمایی روز 
قدس شرکت نمودهو از همه اقشارو گروه هاو مخصوصا فرهنگیان بزرگوار دعوت به عمل 
می آورد تا محکم تر و پر شور تر از همیشه در این راهپیمایی شرکت نمایند تا شاید گوش 
هاو چشم هاي خواب رفته مجامع تاثیر گذار بین الملی را به این جنیات بازو بیناو شنوا 
کرده و دست به اقدام عاجل براي نجات مردم غزه بزنند.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی خمین
8187 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در رويدادها
کد خبر: 302

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی