تحقیق و تفحص از امواج پارازیت

تحقیق و تفحص از امواج پارازیت

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید: تحقیق و تفحص از امواج پارازیت را کلید می‌زنم مجلس به طور جدی به روشن شدن وضعیت پارازیت ورود نکرده است
 اخبار ضدونقیضی از اثرات پارازیت منتشر می‌شود./ اعتماد

تحقیق و تفحص از امواج پارازیت

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی