تمدید زمان انتقالات اضطراری خارج استان

تمدید زمان انتقالات اضطراری خارج استان

اطلاعیه 35-98 مورخ 98/06/25 با موضوع آخرین مهلت نقل و انتقال برون سازمانی
پیرو اطلاعیه 30-98 درخصوص جدول زمانبندی فرایند انتقال اضطراری برون سازمانی فرهنگیان برای سال 99-1398، به اطلاع می رساند؛ مهلت ثبت نام افراد حائز شرایط انتقال موقت و دائم که به هر دلیل نتوانسته اند در موعد مقرر نسبت به ثبت درخواست انتقال خود در سامانه مربوط اقدام نمایند؛ تا تاریخ 98/06/26 و مهلت بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر توسط ادارات شهرستان‌ها و مناطق و ادارت کل آموزش و پرورش استان‌های مبداء تا تاریخ 98/06/27و مقصد تا تاریخ 98/06/28تمدید می گردد. مقتضی است در این رابطه به ذینفعان اطلاع رسانی لازم انجام شود. در ضمن ثبت اطلاعات متقاضیان انتقال به آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌های اجرایی و بالعکس تا مورخ 98/06/28 امکان پذیر می‌باشد. لازم به ذکر است زمان های اعلام شده بعنوان آخرین مهلت بوده و قابل تمدید نمی‌باشد.

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی