مقاله ها

پیام تبریک نوروزی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

پیام تبریک نوروزی دبیرکل مجمع فرهنگیان

خوبان دائمی اند و ماندگار؛ اگر به یاد کسی هستیم این هنر اوست، نه هنر ما. نامتان دراندیشه و مهرتان در قلبم است . باعث افتخار است که عرض شادباش و تبریک اینجانب همزمان با نسیم روح بخش نوروز خدمتتان شرفیاب شود .
امید که این بهار چنان سبز باشد که دیوارهای حصر و نامهربانی زیر انبوهی از بوته های یاس و نسترن گم شوند و همدلی، گفتگو و دوستی سکه رایج ایران و جهان شود

نوروزتان خجسته باد

دوستدار شما فرج كميجانی

فرج کمیجانی