مقاله ها

کلامی نو از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

کلامی نو از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

محسن حاجی‌میرزایی: آموزش و پرورش برای استقرار سند تحول بنیادین به کمک همه دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. به دلیل موقعیتی (دبیر هیئت دولت) که در شش سال اخیر داشتم، امروز این امکان را دارم که این پیوند را برقرار کنم.
اعضای دولت، این امید و نوید را دادند که برای تحقق این هدف مبارک و مهم همراه من باشند. امیدوارم از این فرصت بتوانم برای به خدمت گرفتن همۀ ظرفیت دولت در جهت تحقق سند تحول آموزش و پرورش استفاده کنم.

محسن حاجی‌میرزایی:

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی