مقاله ها

دکتر غلامرضا کریمي قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل در گفتگو با نشریه فرهنگ دیپلماسی

دکتر غلامرضا کریمي قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل در گفتگو با نشریه فرهنگ دیپلماسی: به موازات اهمیت عوامل فرهنگی در روابط بین الملل، دیپلماسی عمومی به ویژه از جنبه فرهنگی و آموزشی هم در محیط بین المللی مورد توجه قرار گرفته است لذا کشوری می تواند در تعاملات بین المللی تأثیرگذارتر باشد که توان به کارگیری تمامی اشکال دیپلماسی را در عرصه بین المللی داشته باشد. کشور ما در حال حاضر نیاز جدی به بازسازی ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی و آموزشی دارد. ما زیرساخت های لازم و کافی را برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و آموزشی در کشور ایجاد نکرده ایم. با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب، به منظور بهره برداری در دهه های آتی، باید با رویکرد تازه ای، موضوعات فرهنگی و آموزشی را در اولویت برنامه های بین المللی کشور قرار دهیم.

دکتر غلامرضا کریمي قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل در گفتگو با نشریه فرهنگ دیپلماسی

 

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی