مقاله ها

بیانیه مجمع درباره حذف آزمون ورودی در مدارس سمپاد و نمونه دولتی

arrrm

 

به نام خدا
بیانیه مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
درباره حذف آزمون ورودی در مدارس سمپاد و نمونه دولتی و درخواست از رئيس جمهور براي امضاي مصوبه شورايعالي آموزش و پرورش 
 
فرهنگیان ارجمند، دانش آموزان عزیز و اولیاء گرامی
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با اعتقاد به ضرورت تحول همه جانبه در نظام آموزش و پرورش، "مدیریت تحول" را امری اساسی در دستیابی به این امر مهم ارزیابی می نماید و بر این اساس به وزیر محترم آموزش و پرورش پیشنهاد   می نمائیم در زمینه تحول و مدیریت و برنامه ریزی آن اهتمام جدی نموده و با بهره گیری از کلیه امکانات و منابع در این بستر "هوشمندانه" اقدام نمایند. بدیهی است برای طراحی نظام تحول مبتنی بر اصلاحات ساختاری و محتوائی، توجه به اولویت ها، زمان شناسی، موقعیت سنجی و شجاعت در تصمیم گیری از الزامات اولیه است.
نظر به اقدامات شجاعانه وزیر محترم آموزش و پرورش پیرامون مصوبه اخیر شورایعالی آموزش و پرورش درباره برخی مدارس خاص و حذف آزمون های نامعتبر بر خود لازم می دانیم که ضمن حمایت از این تلاش های ارزشمند، تأکید نمائیم که گسترش ارزشیابی هدفمند و بازخورد محور در امتداد ارزشیابی کیفی-توصیفی دوره ابتدائی اقدامی علمی و اساسی است که به شناسائی و پرورش استعدادهای برتر شاگردان به شیوه ای علمی و عقلانی منجر می گردد. پیشنهاد مجمع برای ادامه مؤثر این مسیر، تدوین "نظام فوق برنامه مکمل" با استفاده از ظرفیت های درون و بیرون آموزش و پرورش است تا نگرانی های اولیاء و دانش آموزان عزیز مرتفع گردد.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی مصوبه اخیر شورایعالی آموزش و پرورش در خصوص حذف آزمون ورودی به مدارس سمپاد و نمونه دولتی در دوره متوسطه اول را اقدامی اصلاح گرانه، شجاعانه و حرکتی رو به جلو می داند، ما براین باوریم که نظام آموزشی کشور نیازمند بازنگری و اصلاح در اکثر روندها و چارچوب های جاری است.
مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش هرچند برای برخی غیرمنتظره بود اما خسارت های ناشی از ورود آزمون های "تک ساحتی" به دوره ابتدایی چندین سال است که بحث مجامع علمی، تشکل های معلمان، صاحب نظران تعلیم و تربیت و کارشناسان و خبرگان آموزش و پرورش بوده است. امروز هرچند با مصوبه شورایعالی تکلیف قانونی آغاز رقابت برای ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتی به دوره دوم متوسطه انتقال یافته اما پرواضح است که آغاز این کار، کمترین اقدام برای رفع یک آسیب دیرینه بوده است.
واقعیت این است که آسیب "تک ساحتی" شدن آموزش در بطن و نهاد جامعه و آموزش و پرورش ریشه دوانیده و منطق و نظام ارزشی برخاسته از کنکور که دهها سال است در کشور اجرا می شود نه تنها فرآیند آموزش عمومی را دچار چالش کرده بلکه ذهن و منطق ارزشی خانواده ها و جامعه را دگرگون ساخته است و تلقی بی رحمانه ای از موفقیت را برای کودکان و نوجوانان آفریده است که به سادگی قابل اصلاح نیست. آموزش "تک ساحتی" ناشی از کنکور یک نوع سلسه مراتب ارزشی را خلق کرده که مدارس، دانشگاهها و حتی موقعیت های شغلی برتر و فروتر را متناسب با خود القاء و تعریف می نماید.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی بر این باور است که آموزش و پرورش امروزه، دچار مشکلات و مسائلی است که در طول سالیان متمادی ایجاد شده و اکنون ذهن و رفتار معلمان و مسئولان آموزش و پرورش را درگیر نموده است و همچنین بسیاری از معضلات اکنون تبدیل به مشکل و مسئله خانواده ها و مدارس گردیده است. می دانیم اصلاح این مسیر جز با همت و همراهی معلمان و دانش آموزان و خانواده ها به سرانجام مطلوب نمی رسد. بنابراین مجمع ضمن ارزیابی مثبت از اقدامات اخیر وزارت آموزش و پرورش نیک می داند که اصلاح "تک ساحتی شدن" آموزش، نیازمند حرکت عمیق فرهنگی و آموزشی با مشارکت همه دلسوزان تعلیم و تربیت بوده و تنها از عهده مصوبات و بخشنامه ها بر نمی آید.
در خاتمه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا از اقدامات اصلاح گرایانه که همسو با اسناد بالادستی و زمینه ساز مصوبه مجلس مبنی بر حذف کنکور و در راستای عدالت آموزشی است، حمایت نموده و در اصلاح روندهای ناصواب همراه با قاطبه معلمان حرکت نمایند.
از رئیس جمهور محترم نیز درخواست می کنیم بدون توجه به جوسازی ها با تأیید مصوبه شواریعالی آموزش و پرورش زمینه اجرای آن را فراهم آورند.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی 3/12/1396

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی