امروز: شنبه 27 بهمن 1397 برابر با 16 فوریه 2019

مقاله ها

ابوطالب مهری از اعضای مرکزی مجمع فرهنگیان ایران اسللامی شاخه ی گلستان، به سمت مدیرعامل مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان گلستان منصوب شد.

ابوطالب مهری به سمت مدیرعامل مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان گلستان منصوب شد

طی حکمی، از سوی محمد رضا وطنی مدیر کل آموزش و پرورش گلستان ، ابوطالب مهری از اعضای مرکزی مجمع فرهنگیان ایران اسللامی شاخه ی گلستان، به سمت مدیرعامل مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان گلستان منصوب شد.

لازم به ذکر است پیش از این،حسین طاهری راد سمت مدیرعاملی مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان گلستان را بر عهده داشت.طاهری راد اکنون سمت مدیر آموزش وپرورش شهرستان کلاله را در اختیار دارد.

طاهری راد نیز از اعضای مرکزی مجمع فرهنگیان ایران اسللامی شاخه ی گلستان می باشد.

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی